Obsługa celna ładunków

Zapewniamy pełną obsługę celną ładunków. Nasze usługi obejmują zarówno procedury importowe, jak i eksportowe. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić sprawną i bezproblemową realizację wszystkich formalności celnych. Prowadzimy magazyn czasowego składowania, zapewniający kompleksową obsługę oraz bezpieczne przechowywanie.

Mężczyzna w kasku i kamizelce

Zarządzanie procesami celnymi jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności logistyczno-spedycyjnej. Wymaga ono znajomości aktualnych przepisów prawa oraz umiejętności prawidłowego sporządzania dokumentacji celnej. Najważniejsze aspekty obsługi celnej obejmują między innymi klasyfikację towarów według Wspólnej Taryfy Celnej, ustalanie wartości celnej oraz obliczanie należnych opłat i podatków. Niezbędne jest również śledzenie zmian w przepisach dotyczących kontroli celnej oraz stosowanie się do wszelkich wymogów związanych z bezpieczeństwem ładunków. Właściwe przeprowadzanie procedur celnych pozwala na uniknięcie opóźnień i dodatkowych kosztów, które mogą wpłynąć na rentowność Twojej firmy. Jesteśmy po to, by pomóc Ci w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzeniu wszelkich formalności związanych z obsługą celną ładunków.

 

Agencja celna i miejsce uznane

Nasza agencja celna świadczy usługi związane z odprawą celną towarów. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji, reprezentowaniem klienta przed organami celnymi oraz udzielaniem informacji w zakresie przepisów celnych. Nasza siedziba ma również status miejsca uznanego, czyli takiego, w którym można przeprowadzić odprawę celną.

Współpraca z agencją celną może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów celnych, a ponadto dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie procesami celnymi oraz automatyzację wielu czynności związanych z obsługą celną. Zapewniamy, że Twoje ładunki zostaną prawidłowo i terminowo odprawione, abyś mógł zagwarantować swoim klientom dostawy na czas i cieszyć się ich satysfakcją. Nie bez znaczenia jest także fakt, że oferujemy szeroki zakres usług, takich jak magazynowanie towarów czy sprzedaż kontenerów transportowych, co pozwala na kompleksową obsługę logistyczną Twojej firmy. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!

 

Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania (DSK) to miejsce, w którym towary mogą być przechowywane przez określony czas, zanim zostaną odprawione. W naszym DSK zapewniamy bezpieczne i monitorowane przechowywanie towarów. Dodatkowo, dzięki jego lokalizacji, jesteśmy w stanie zapewnić sprawną odprawę celną.

Magazyn czasowego składowania to doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie przepływem towarów. Dzięki DSK przedsiębiorcy mogą uniknąć opóźnień wynikających z formalności celnych oraz zoptymalizować koszty związane z magazynowaniem towarów. Wykorzystanie magazynu czasowego składowania pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Przechowywanie towarów w DSK pozwala na sprawniejszą koordynację dostaw oraz efektywniejsze zarządzanie transportem ładunków. Co istotne, korzystanie z DSK daje możliwość skorzystania z ulg celnych oraz korzystnych stawek podatkowych, a to może się przełożyć na oszczędności dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Skład celny

Skład celny to miejsce, w którym towary mogą być przechowywane przez czas nieokreślony, bez konieczności natychmiastowej odprawy celnej. Różni się od DSK tym, że ładunki mogą podlegać różnym procedurom, takim jak przeładunek czy naprawa. Zapewniamy bezpieczne i monitorowane przechowywanie towarów, a także pomoc w przeprowadzeniu wszelkich procedur celnych. Skład celny może znacząco wpłynąć na usprawnienie procesów logistycznych i spedycyjnych. Umożliwia bowiem przechowywanie towarów, które nie zostały jeszcze rozliczone pod względem celnym i podatkowym – przedsiębiorcy mogą odroczyć te opłaty do momentu wydania towarów ze składu.

Wykorzystanie składu celnego pozwala na lepsze zarządzanie przepływem towarów oraz redukcję kosztów związanych z ich magazynowaniem. Firmy mogą w ten sposób zoptymalizować swoje procesy logistyczne, unikając niepotrzebnych opóźnień wynikających z formalności celnych. Skład celny umożliwia też prowadzenie działalności handlowej w sposób bardziej efektywny, ponieważ pozwala na sprzedaż towarów bez konieczności ich wcześniejszego rozliczenia.